Vaarbelasting: Minister Verburg wil (opnieuw) watersportbelasting.

Buiten havengeld en klompjes aan bruggen wil de staat vaarbelasting voor bootjes heffen. De pleziervaart moet acht euro per vierkante meter betalen

Heffingsplicht voor pleziervaartuigen, de vaartaks

Vaarbelasting, vaartaks, botentaks voor pleziervaart

Geen tolgeld maar vaarbelasting, vaartaks


Pleziervaart protesteert tegen de vaarbelasting, de vaartaks, de botentaks of hoe het ook mag heten.

Mensen die voor hun plezier in een eigen boot gaan varen moeten een heffing betalen die uitsluitend ten goede mag komen aan een nieuw te vormen Blauwfonds voor de recreatievaart. Voor de pleziervaarders staat tegenover het invoeren van de vaartaks dat in de toekomst onderweg niet meer betaald hoeft te worden voor doorgang door sluizen en bruggen en dat ook tolgelden tot het verleden behoren.Vaarbelasting voor watersport: Gabor adviseert minister Verburg
13-01-2009
Vaarbelasting: 8 Euro per m2 om toerisme te bevorderen

Voorzitter Dzsingisz Gabor van de Taskforce Versterking Recreatietoervaart heeft minister Verburg van Natuur geadviseerd om een vaarbelasting in te voeren. Volgens Gabor moet de heffing ca 8,- per m2 bedragen. De opbrengst hiervan denkt men in een nieuw op te richten Blaufonds te mogen storten.

Blauwfonds moet stimulerend werken voor de watersport
Dit Blauwfonds zou dan knelpunten in het vaarwegennet moeten oplossen en verder de kleine waterrecreatie bevorderen. Met name veiligheid en milieu zouden speerpunten van het Blauwfonds moeten zijn. Hier tegenover zou wel de bruggelden, tolgelden en sluisgelden moeten worden afgeschaft. Minister Verburg denkt ergens in de zomer met een advies te komen.

Het Blauwfonds denkt jaarlijks ca 45 miljoen Euro onder de watersporters te kunnen ranselen. Met deze nieuwe vorm van vaarbelasting wordt weer een oud paard van stal gehaald om de watersporter te laten betalen voor zijn/haar duurbetaalde hobby.

Watersporters zijn geen kapitalisten
De meeste watersporters zijn geen kapitalisten, vaak zijn het hardwerkende mensen die hun zuurverdiende vakantiegeld aan een boot in Nederland besteden en dus ook nog eens goed zijn voor de Nederlandse economie. Op de aanschaf van een boot zit al een flinke belasting plus btw, ze betalen fikse accijnzen op brandstof, assurantiebelasting op verzekeringen, als ze ergens aanleggen betalen ze ook steeds meer toeristenbelasting bovenop het havengeld waarvan ook belasting betaald wordt. Ze rijden met hun auto naar hun weekendplezier, daarvoor betalen ze zich ook al blauw. Bovendien kan de noodlijdende watersportindustrie hierdoor wel weer eens een fikse klap van oplopen.
Het woord Taskforce wekt zo langzamerhand bij iedere Nederlander een behoorlijke weerzin op. Allemaal goedbedoelde overleggroepjes die een groot deel van de kosten opslurpen en meestal niet tot een oplossing leiden.
Bron: Watersport Almanak
 


Laatste nieuws vaarbelasting

Watersporter draait op voor forse lasten verlichting, de vaartaks
In de tegenbegroting 2008 van D66 duikt de vaarbelasting weer op. Werd er in 1999 nog over 80 miljoen gulden gesproken op jaarbasis, D66 wil de watersporter tot 2011 maar liefst 100 miljoen euro afhandig maken.
 


Plan voor vaarbelasting stuit op verzet

Gebaseerd op: De Telegraaf (14-1-2009)

De Taskforce `Versterking Recreatietoervaart` wil een fonds oprichten waarmee de knelpunten op vaarroutes worden aangepakt. Het geld voor het zogenaamde Blauwfonds zou opgebracht moeten worden met een nieuwe vaarbelasting voor bootbezitters. Het advies van de taskforce valt noch bij de Tweede Kamer, noch bij booteigenaren in goede aarde.

De taskforce wil knelpunten op 4.400 km aan vaarroutes wegnemen, in ruil waarvoor tolheffingen voor sluizen en bruggen vervallen. Hiervoor moet het fonds jaarlijks kunnen beschikken over 50 miljoen euro. Bootbezitters betalen dan zo`n 8 euro per vierkante meter schip. Minister Verburg van Natuur is voorstander van het aanpakken van knelpunten, maar zij wil eerst weten of het fonds `praktisch uitvoerbaar` is. De coalitie is huiverig voor een vaartaks en ook VVD en SP reageren afwijzend.

Directeur Andre Vink van de Hiswa Vereniging is voorstander van de verbetering van de vaarinfrastructuur, maar is tegen een vaarbelasting. Hans Webbink, eigenaar van Antaris Shipyard, vreest dat het hebben van een eigen boot te duur wordt. Veel van zijn klanten hebben modale inkomens en kunnen een extra vaartaks niet betalen. Bovendien betaalden veel vaarders waaronder vooral sloepenvaarders - toch al geen tol.
Bron: http://www.mdweekly.nl/WeeklyArticle.aspx?aid=903390


Vaarbelasting:
Minister Verburg wil (opnieuw) watersportbelasting

13-01-2009


Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt een Taskforce Versterking Recreatietoervaart in, onder leiding van de heer drs. J.D. (Dzsingisz) Gabor, voormalig staatssecretaris van LNV. De taskforce gaat onderzoeken of het mogelijk is om watersporters te laten bijdragen aan de verbetering van de voorzieningen voor de recreatietoervaart. Uitgangspunt daarbij is het rapport van de Werkgroep Vaarbelasting (Commissie Kamminga november 1999) en de Agenda Vitaal Platteland van het ministerie van LNV.

Advies voor 1 november
Mede op basis van dit advies neemt het kabinet een besluit over de eventuele invoering van de watersportbijdrage. De minister heeft de taskforce gevraagd om het advies voor 1 november af te ronden. Andere leden van de taskforce zijn: de heer J.H.M. Bond MCI, de heer G.J. Kuiper, de heer prof. dr. L. van Leeuwen, de heer prof.dr. J.A. Monsma en mevrouw dr. ir. M.P.M. Ruijgh-van der Ploeg.

De watersportbijdrage zou moeten worden ingezet om knelpunten in het basistoervaartnet op te lossen. Het basistoervaartnet - de belangrijkste verbindings- en ontsluitinngswateren voor toervaart in Nederland - is circa 4400 kilometer lang. Op ongeveer 150 plaatsen zijn nog knelpunten ten aanzien van diepgang, doorvaarthoogte, bediening van sluizen en bruggen, veiligheid, capaciteit en ontbrekende schakels. Dit blijkt uit de Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland van de Stichting Recreatietoervaart Nederland.

Naast het wegnemen van knelpunten is er ook aandacht nodig voor het verminderen van de milieubelasting, het vergroten van het aantal aanlegplaatsen en uitstapplaatsen en het terugdringen van het aantal plaatsen waar brug of sluisgeld wordt geheven. Ook hiervoor zou de watersportbijdrage kunnen worden ingezet.

De taskforce wordt gevraagd in ieder geval aandacht te besteden aan:
* Duidelijkheid over hoeveel geld voor welke maatregel nodig is.
* De concrete invoering: de juridische grondslag, maar ook eenvoudige inning en controle van de heffing.
* De bijdrage moet passen in bestaande en te verwachten internationale regels.

Commentaar WatersportAlmanak:
Het begint weer opnieuw, Vaarbelasting. Het Heintje Davidseffect lijkt het wel. Meerdre jaren achter elkaar is er over gesproken, meerdere keren is het weer verdwenen, een hoop onrust achterlatend. Ook het verbod op het lozen van water door de watersport veroorzaakt veel ellende bij bezitters van oudere boten terwijl de beroepsvaart gewoon mag blijven lozen. Anti-fouling wel en niet en weer wel, toeristenbelasting is ook een even onzinnige belasting. Tevens vragen wij ons af wat er met de talloze Duitse watersporters gaat gebeuren...
Bron: RVD


Bed and Breakfast op de waddeneilanden

Duurzame visserij is een belangrijk antwoord op overbevissing en bijvangst.

Zeereservaten zijn nodig om de visstand te redden

Windmolenparken in de Noordzee

Varen in de vakantie, huur een boot

Elektrisch rijden - Elektrisch vervoer